Sizzling Summer of Space sluit af met studentenpresentaties en slotceremonie

20 augustus 2018

Sizzling Summer of Space sluit af met studentenpresentaties en slotceremoni – SSP18-studenten ontwikkelen oplossingen voor ruimteafval, maanactiviteiten, snelle satelliet-weersvoorspellingen en een waarschuwingssysteem voor slechte luchtkwaliteit

De Sizzling Summer of Space in de provincie Zuid-Holland wordt deze week afgesloten met de slotpresentaties van de deelnemers aan het Space Studies Program 2018 van de International Space University (ISU SSP18) op donderdag, en de officiële sluitingsceremonie op vrijdag.

Op donderdag 23 augustus presenteren de 135 deelnemers aan het SSP18-programma in vier groepen hun eindopdracht. Onderwerpen waaraan de studenten hebben gewerkt zijn klimaat, luchtkwaliteit, ruimteschroot en maanbases, nadat ze eerst een zeer intensief lesprogramma hebben gevolgd over alle aspecten van de ruimtevaart. De vier groepen presenteren hun teamprestaties in een theaterachtige setting en krijgen daarvoor een beoordeling. Locatie: Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft.

  • Teamproject 'Lunar Night Survival'

Met ondersteuning en sponsoren van ESA en NASA hebben de deelnemers een elektriciteitsvoorziening ontworpen voor toekomstige activiteiten op de maan. Daarbij is rekening gehouden met extreme temperaturen en een nacht van 14 dagen, waarin toch continu energie geleverd moet worden. Ze ontwierpen een centrale voorziening, net als op aarde, die elektriciteit levert aan de diverse activiteiten. Er is overigens niet alleen gekeken naar de techniek, maar ook naar levering en naar hoe de 'centrale' kan meegroeien met de activiteiten op de maan.

  • Teamproject ‘Climate Change’

Dit team heeft een concept ontwikkeld om inwoners van risicogebieden automatisch te waarschuwen voor een verslechtering van de luchtkwaliteit en overstromingen. Het systeem koppelt gegevens van bijvoorbeeld de Nederlandse aardobservatiesatelliet TROPOMI aan data van sensoren op Aarde via kunstmatige intelligentie. Voor Rotterdam bedachten de studenten automatische evacuatieroutes bij een dreigende overstroming door via het ‘Internet of Things’ straatlantaarns de route te laten tonen via kleurverandering van het licht. De studenten wonnen advies in van experts van onder meer NSO, Airbus, TNO en Deltares.

  • Teamproject ‘Fast Weather Solutions’

De studenten in dit team stellen voor om met een zwerm van 60 samenwerkende kleine weersatellieten sneller betrouwbare weersvoorspellingen aan te leveren aan netbeheerders en energiebedrijven. Hun uiteindelijk doel is dat deze bedrijven met deze data flexibele duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie beter kunnen inpassen in het elektriciteitsnet. Het team werkte hiervoor samen met het satellietdatabedrijf Spire.

  • Teamproject ‘Space Debris’

Dit team heeft met ondersteuning van ESA een ‘roadmap’ ontwikkeld voor het voorkomen en opruimen van ruimteschroot (bijvoorbeeld satellieten die niet meer werken). Ze keken hierbij vooral naar het principe van EcoDesign, waarbij wordt voorkomen dat schadelijke of in de toekomst schaarse materialen worden gebruikt voor satellieten. Het team komt ook met aanbevelingen voor overheden op het gebied van beleid en wetgeving rond het ruimteafval.

Op vrijdagavond 24 augustus vindt in Leiden de sluitingsceremonie van ISU-SSP18 plaats. Sprekers zijn onder anderen rector magnificus van de Universiteit Leiden Carel Stolker, rector magnificus van de TU Delft Tim van der Hagen, SSP18-directeur Omar Hatamleh en NASA-strateeg Tom Cremins. Ook wordt de ISU Morla Milne Award uitgereikt voor de beste academische prestatie van de ISU-SSP18-deelnemers. Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden.

Sizzling Summer

De afgelopen zomermaanden organiseerden Netherlands Space Office (NSO), TU Delft, Universiteit Leiden en ESAsamen met de Nederlandse ruimtevaartsector en de gemeenten Noordwijk, Leiden, Delft en Den Haag onder de noemer Sizzling Summer of Spaceeen publieksprogramma vol zinderende ruimtevaartactiviteiten voor jong en oud. Dat gebeurde parallel aan ISU SSP18; veel lezingen en evenementen die de ISU-deelnemers buiten hun colleges volgden waren ook toegankelijk voor een breder publiek, zoals het Astronautenpanel in SpaceExpo, de finale van de ISU Robotics Competition in Delft, de Rocket Launch in Noordwijk en de Leiden in Space-dag afgelopen zondag. De publieksactiviteiten werden allemaal drukbezocht.